Meny
14127670-brand.jpg

Kommunalteknik

I detta område ingår frågor rörande avfall, gator, VA och räddningstjänst och säkerhet. Dessa frågor organiseras på en rad olika sätt i kommunerna beroende på storlek och samverkan med andra kommuner.

Norrbottens Kommuner arrangerar länsträffar för politiker och tjänstepersoner inom avfall, gator och räddningstjänst. Kommunerna själva organiserar nätverk inom VA och säkerhet.