Meny

Gator

Länets gatuchefer träffas en gång per år i regi av Norrbottens Kommuner. Här diskuteras vinterväghållning, gatlysen, utveckling av gatunätet i kommunerna samt andra aktuella frågor. SKL och Trafikverket bjuds ofta in till diskussionerna.