Meny

VA - Vatten och avlopp

Lagen om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen.

Länets kommuner träffas i ett Norrlandsnätverk där nyheter och goda exempel diskuteras.  Norrbottens Kommuner ansvarar för projektet Miljösamverkan Norrbotten där enskilda avlopp ingår som en tillsynsfråga, men för tillfället har vi ingen annan övrig verksamhet inom området. De flesta kommunerna i länet står inför stora reinvesteringar i sina VA-nät och frågorna kring VA kommer förmodligen att aktualiseras ytterligare de närmaste åren.