Meny
Lulea Siluett Vit Bg

Trygghetskonferensen 2021

Trygghetskonferensen 2021

”Tillit i en orolig tid”
Boka in datumet redan nu! Den 23-24/2 2021 är det dags för den sjätte konferensen i ordningen. Trygghetskonferensen vänder sig till dig som arbetar med trygghetsskapande frågor inom myndighet, kommun eller organisation.
Tillit är en baskomponent i det samhällskontrakt som råder mellan stat och medborgare. Kommande konferens ska titta närmare på hur tilliten påverkar samhället och vad den innebär för den upplevda tryggheten. Händelser kopplat till den pandemi vi just nu är inne i gör det än mer aktuellt att diskutera tillitsfrågorna nationellt, regionalt och lokalt. Gå in på www.trygghetskonferensen.nu under hösten för kontinuerlig information kring medverkande och innehåll. 
För en inblick i Trygghetskonferensernas upplägg - ta gärna del av information om förra Trygghetskonferensen som hölls 2018
 
Välkommen till Trygghetskonferensen 2021!
Trygghetskonferensen arrangeras av Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner, Rättighetscentrum Norrbotten och Region Norrbotten.

Kontakta oss

Mats Burman
Länsstyrelsen Norrbotten
mats.burman@lansstyrelsen.se
010-225 52 57
Björn Eriksson
Norrbottens Kommuner
bjorn.eriksson@kfbd.se
070-554 58 03
Kristina Lantto
Polismyndigheten
kristina-e.lantto@polisen.se
010-568 35 30
J-O Madeleine Ågren
Rättighetscentrum Norrbotten
jan-olov.madeleine.agren@sensus.se
0920-25 99 81