Meny

Nya Energiluppen är här

Energiluppen är ett webbaserat energistatistikverktyg utvecklat av Energikontor Norr, som är till för att underlätta planering och uppföljning av energi- och klimatåtgärder.

Verktyget som snart lanseras är en omgjord version av ett tidigare verktyg från energikontoret som hjälper kommuner och andra aktörer att följa upp sina energi- och klimatplaner. I verktyget går det enkelt att läsa ut nyckeltal och statistik inom bostäder, energianvändning, energitillförsel, värmetillförsel och andra energiområden.

Energiluppen kommer att släppas i slutet av februari och Energikontor Norr kommer i mars att ha utbildningstillfällen ute i länet där det finns chans för kommunerna att prata mer om just energistatistik och det nya statistikverktyget. Energiluppen är delvis framtagen inom ramarna för projektet Data4Action. Detta är ett Intelligent Energy Europe-projekt som syftar till att utveckla samarbetsmodeller mellan lokala och regionala myndigheter och leverantörer av energidata. Målet är att främja hållbar energiplanering på regional och lokal nivå.

Om du är intresserad av att få veta mer och vara med på något av utbildningstillfällena gör en intresseanmälan till Katarina Delsing på katarina@energikontornorr.se. Mer information om Energiluppen kommer löpande på Energikontor Norrs hemsida (länk: http://energikontornorr.se/energiluppen/).

10 Feb 2017