Meny
nyhetspuff-153x83.png

Infogeneratorn - språkverktyg för dig som arbetar med våldsutsatta

Infogeneratorn stödjer kommuner i att ge invånarna lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om stöd och hjälp vid våld i nära relationer.

På infogeneratorn.se kan du välja innehåll, språk, fylla i dina kontaktuppgifter och ladda ner resultatet som pdf-fil och som html-kod.
Informationen kan sedan läggas på hemsidan eller användas som informationsblad att lägga i väntrummet eller dela ut till de som behöver veta vilket stöd som finns att få kring våld i nära relationer.
I generatorn finns information för fyra olika målgrupper:
• För vuxna som är utsatta för våld
• För dem som utsatt andra för våld
• Barn som upplevt våld
• För den som är ung och utsatt för våld
Alla delar går att få på alla 24 språken.
www.infogeneratorn.se