Meny

#exjobbisamverkan

Lärarstudenters examensarbeten ska bli en brygga i en hållbar modell. Detta är målet med samarbetet mellan förskolor, skolor, Luleå tekniska universitet, LTU och Norrbottens Kommuner, FoUI och Vinnova som startade i december 2016 och pågår under 2017.

Samarbetet ska ge en samverkansmodell som är effektiv och som ska kunna formas utifrån olika behov.

Studenter och forskare från LTU samt personal från medverkande kommuners enheter synliggör tillsammans ett behov som kan studeras med hjälp av examensarbeten. Under examensarbetsprocessen deltar medverkande kommuner aktivt. Resultaten från studierna kommer verksamheten tillgodo och därmed kan lokalt utvecklings- och kvalitetsarbete stärkas genom stöd på vetenskaplig grund.

En utvecklad samverkansstruktur stärker praxisnära forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.  Stärkt samverkan med omgivande samhälle är värdefullt för planeringen av utbildning vid LTU. Studenterna har möjlighet att delta i skolverksamheters kvalitetsarbete och det finns alltid ett värde att visa upp sig för att öka sin egen anställningsbarhet.

För mer information, kontakta:

Per Högström på telefon 0920-491756 eller E-post: per.hogstrom@ltu.se

Catarina Lundqvist på telefon 0706935433 eller E-post: catarina.lundqvist@kfbd.se

Läs mer om projektet

 

Per Högström

Universitetslektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande. Områdesansvarig för naturvetenskap och teknik vid avdelningen för Pedagogik, Språk och Ämnesdidaktik. Arbetar med undervisning i lärarutbildningens olika program, samverkansprojekt och forskning som framförallt berör lärande i naturvetenskap, teknik och digitala verktyg.