Meny

FoUI tipsar om: Magisterutbildning vid Umeå Universitet, ”Forskning och utveckling i skolan” med kursort Piteå

FoUI tipsar om: Magisterutbildning vid Umeå Universitet, ”Forskning och utveckling i skolan” med studieort Piteå

Magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan , 60hp, ska ses som ett svar på skollagens formulering att utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Utbildningen syftar till att ge lärare teoretiska och metodiska kunskaper för att studera och utveckla undervisningen. Utbildningen har vuxit fram i ett samarbete mellan Piteå kommuns utbildningsförvaltning och Umeå universitet. Ledstjärnorna i arbetet med att utforma utbildningen har varit att:

  • Lärares erfarenheter och egna frågor utgör utgångpunkt
  • Uppgifter ska i möjligaste mån vara en del av det pedagogiska uppdraget och fördjupa det
  • Kurserna ska bidra till en miljö i Piteå kommun som bidrar till möte, dialog och kunskapsspridning

Utbildningen är en distansutbildning som ges på kvartsfart och med Piteå som kursort.

Behörighetskrav: lärarexamen om minst 180 hp (grund-, ämnes-, yrkes-, förskollärar-eller motsvarande äldre examen), fyra års lärarerfarenhet efter examen och lärarlegitimation.

FoUI tipsar om: Magisterutbildning vid Umeå Universitet, ”Forskning och utveckling i skolan” med kursort Piteå

Utbildningen har vuxit fram i ett samarbete mellan Piteå kommuns utbildningsförvaltning och Umeå universitet. Läs mer.

Länk till magisterutbildningens första kurs och ansökan: https://www.umu.se/utbildning/kurser/forskning-och-utvecklingsarbete-i-skolan-1/

Läs mer om Piteå kommuns arbete: https://www.pitea.se/Invanare/Skola/pitea-i-topp-en-skola-i-framkant/forskning-och-utveckling/magisterexamen/

Kontakta Stina Westerlund stina.westerlund@umu.se för ytterligare information kring utbildningen.

Kontakta Kristina Hansson kristina.hansson@pitea.se , vetenskaplig ledare Utbildningsförvaltningen Piteå Kommun, för ytterligare information kring utbildningsförvaltningens arbete kring magisterutbildningen.