Meny

Se filmen om anhörigstöd via video

Anhörigstöd via video är en del i projektet RemoAge som pågår mellan 1 maj 2015 och 30 april 2018 och finansieras av EU inom programmet Northern Periphery and Arctic programme (NPA).

Under projektperioden kommer man i Norrbotten att utarbeta, testa och införa nya arbetsmetoder med stöd av digital teknik inom vård och omsorg. Norrbottens läns landsting är projektägare och projektet består av sju partners som finns i Sverige, Norge och Skottland.

I november 2016 anordnades en inspirationskonferens för att sprida erfarenheter om de nya arbetssätten som införts i olika piloter i projektkommunerna. Konferensen väckte stort intresse i flera verksamheter och under januari – februari har de regionala projektledarna satt igång fyra nya piloter i samverkan mellan Region Norrbotten och sex kommuner. I de nya piloterna ska tas fram nya arbetssätt t  ex för stöd och rådgivning inom palliativ vård med hjälp av videokonsultation.

Se den nya filmen om anhörigstöd via video.         

Mer om RemoAge

Norrbottens Kommuners e-hälsoarbete

Marja-Leena Komulainen, telefon: 070-3890029

Regional projektledare, Norrbottens Kommuner