Meny

Västerbotten föredöme för uppföljning av ensamkommande barn

Norrbottens Kommuner undersöker nu om Västerbottens modell för uppföljning av ensamkommande flyktingbarn kan erbjudas också kommunerna i Norrbotten.

FoU Välfärd. Region Västerbotten, har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten tagit fram en uppföljningsmodell för mottagandet av ensamkommande barn på HVB-hem, stödboende och träningslägenheter i länet. Syftet med modellen, som nu har implementerats i samtliga kommuner i Västerbotten, är att vara ett verktyg för verksamhetsutveckling med målet att förbättra mottagandet.

Om förutsättningar finns kommer uppföljningsmodellen att kunna erbjudas till kommuner i Norrbotten. 

Läs om hur Västerbotten följer upp mottagandet av ensamkommande barn