Meny

Strategi för hälsa

Tillsammans formar vi en gemensam strategi för hälsa!

SKL har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi för hälsa som omfattar skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. För att strategin ska bli så bra som vi alla önskar, behöver vi er hjälp.

Därför bjuder SKL in till en workshop i Norrbottens län för att lyssna och samtala om hur vi kan förbättra hälsan och höja kvaliteten i tjänsterna med utgångspunkt i invånarnas behov.

Tid: 29 mars kl. 10.00-15.00
Plats: Sunderby Folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, Södra Sunderbyn
Ort: Luleå
Målgrupp: länets förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting/region samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

ANMÄL DIG SENAST 10 MARS

Kontaktperson: Ingrid Carlenius, e-post: ingrid.carlenius@kfbd.se tfn: 070 213 58 15
Annelie Granberg, e-post: anneli.granberg@nll.se tfn: 0920-28 43 33, 070-328 86 81

Program workshop

Under workshopen utbyter vi erfarenheter om de gemensamma utmaningar som är viktiga i välfärdsarbetet, t.ex. skillnader i hälsa mellan olika grupper av invånare, samverkan för att förebygga ohälsa samt invånarnas, brukarnas, elevernas och patienternas förväntningar om modernare arbetssätt och tjänster.

SKL presenterar även förslag på gemensamma indikatorer och övergripande målsättningar för att få med sig viktiga inspel till den strategi som ska tas fram.

Strategin tar form

När de länsvisa workshoparna är genomförda påbörjas arbetet med att formulera strategin. Ett förslag kommer att förankras med medlemmarna under hösten. SKL:s styrelse fattar beslut om strategin i slutet av 2017.

Sen börjar det spännande arbetet med att nå de mål vi har satt upp!

Med vänlig hälsning

Anders Henriksson
1:e vice ordförande i SKL:s styrelse
Ordförande i styrgruppen för ”Strategi för hälsa”

Information
Projektledare Anne Bylund
anne.bylund@skl.se
www.skl.se/strategiforhalsa

03 Mar 2017 Social välfärd