Meny

Norrbottens Kommuner rekryterar Samverkansledare social välfärd

Som Samverkansledare för Social välfärd ansvarar du för att leda och samordna verksamheten utifrån de mål som styrelsen fastställt samt de frågor som är prioriterade av länets kommuner inom socialtjänsten. Samverkan med olika aktörer inom och utom länet är centralt. Uppdraget förutsätter att du har ett övergripande perspektiv inom området samt förmåga att arbeta med utgångspunkt från lokala förutsättningar.

Läs mer om tjänsten