Meny
remoage.jpg

Nu digitaliseras vård och omsorg i elva kommuner

Nu är 11 av 14 Norrbottenskommuner med i Remo Age som är ett internationellt projekt för digitalisering av vård och omsorg.

I Norrbotten har de goda exemplen om digitalisering inom vård och omsorg spridits och efter årsskiftet har ytterligare fyra piloter startats. Två av dem handlar om konsultation inom palliativ vård från två olika sjukhus till två kommuner i respektive sjukvårdsområde, en pilot ska ta fram rutiner för vårdplanering från sjukhus till hemsjukvård och i den sista piloten ska tre ytterligare kommuner införa rutiner för samordnade individuella planer genom videoteknik.

Allt som allt är elva av länets 14 kommuner nu involverade i projektet på något sätt. De första fyra pilotkommunerna tillsammans med  hälso- och sjukvården har testat nya arbetsmetoder och tagit fram arbetsrutiner som inspirerat andra att ta vid.

I projektet Remo Age samarbetar partners från Sverige,Norge, Skottland, Shetland, Färöarna och Irland. Syftet är att:

att stödja sjuka äldre personer som bor i glesbygd och möjliggöra kvarboende
att brukare/patienter och anhöriga blir självständigare, känner sig tryggare och mer  delaktiga i sin vård och omsorg  
att utveckla arbetsmetoder för att stärka samverkan mellan vårdgivare och som underlättar vardagen för patienter 
att frigöra personalresurser för att klara av utmaningen med demografin  

Läs mer om Remo Age

28 Mar 2017