Meny

OECD-studie för NSPA-Northern Sparsely Populated Area klar!

OECD påvisar att norra Sverige ger ett mervärde till hela Sverige och hela EU. Samtidigt behöver norra delarna fortsatt stöd från nationell nivå och EU för att kompensera NSPA-regionernas specifika geografi.

EU-kommissionen har tidigare efterlyst vilka strategiska satsningar NSPA- området vill göra och varför den extra allokeringen behövs. Påverkansarbetet är lika viktigt till den nationella nivån. Studien är även ett strategiskt underlag i framtagande av regionala strategier.

 

Läs OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas 

31 Mar 2017