Meny

Lars Sandström - Samverkansledare Arbetsmarknad

Som Samverkansledare Arbetsmarknad kommer Lars att stödja och samordna Norrbottens kommuners arbete inom arbetsmarknadsområdet med ett huvudsakligt fokus på framtida kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att samordna och bygga tematiska nätverk och att ge råd kring arbetsmarknadspolitiska frågor i kommunal verksamhet.

Lars kommer från Luleå Kommun där han i många år verkat som chef för Arbetsmarknadsavdelningen. Lars har där haft ansvar för att samordna, verkställa och utveckla Luleå kommuns arbetsmarknadspolitiska insatser. Med sin långa erfarenhet och stora kontaktnät kommer Lars att fylla en viktig i funktion i ett regionalt kompetensförsörjningsperspektiv.

Lars nås på telefon 070-5783853 eller e-post lars.sandstrom@kfbd.se