Meny

FoUI-verksamheten vid Norrbottens Kommuner utvärderas

Norrbottens Kommuners FoUI-miljö inrättades 2014 och är under detta år föremål för en extern utvärdering.

Den förväntas bland annat ge svar på vilken betydelse FoUI:s verksamhet hittills haft inom ägarkommunerna i länet och gentemot viktiga samverkansparter, såsom Region Norrbotten, Länsstyrelsen, universitet och andra regionala och nationella kunskapsmiljöer.

Utvärderingen ska också ge beslutsunderlag inför framtiden i form av rekommendationer till förbättringar av FoUI:s verksamhet vad gäller styrning och ledning, organisering och effektivitet liksom relevans och kvalitet på genomförda tjänster och aktiviteter - både på kort sikt och i ett något längre tidsperspektiv. Utvärderingen genomförs av Lennart Svensson, professor emeritus i sociologi, och ska avrapporteras till Norrbottens Kommuners styrelse den 7 december.

För ytterligare information om utvärderingen, kontakta FoUI-chef Ulf Hyvönen, ulf.hyvonen@kfbd.se eller direktör Kajsa Myrberg, kajsa.myrberg@kfbd.se

25 Apr 2017