Meny

Shetlandsöarna värd för RemoAge-möte

RemoAge-projektet har pågått nu i två år och parterna har haft ett gemensamt möte på Shetlandsöarna där man bytt erfarenheter, tagit del av varandras utvecklingsprojekt och utvärderat arbetet hittills.

Inom de olika projektområdena har utvecklats nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar för att överbrygga avstånden som finns i de glesbebodda områdena och ändå kunna erbjuda service och tjänster och skapa trygghet för de äldre i dessa områden. 

Erfarenhetsutbytet visade på den gemensamma problematiken som alla brottas med, d v s den åldrande befolkningen i glesbygd med långa avstånd till service och tjänster samt hälso- och sjukvård samt att det tar tid att införa nya arbetssätt i verksamheter.

RemoAge är ett projekt som pågår mellan 1 maj 2015 och 30 april 2018 och finansieras av EU inom programmet Northern Periphery and Arctic programme (NPA).  Norrbottens läns landsting är projektägare och projektet består av sju partners som finns i Sverige, Norge och Skottland. Under projektperioden kommer vi i Norrbotten att utarbeta, testa och införa nya arbetsmetoder med stöd av digital teknik inom vård och omsorg. 

Läs om RemoAge 

Läs om RemoAge i Norrbotten

Kontakt: Marja-Leena Komulainen

Läs om Shetlandsöarna

Deltagarna är projektledare från kommuner i Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten, LTU, Shetlandsöarna, Western Isles, Stirlinguniversitet och Tromsö

Projektmötet denna gång hölls på Shetlandsöarna som består av mer än 100 öar, varav bara 15 är bebodda. Öarna ligger långt ute i Nordsjön mitt mellan Norge, Färöarna och det skotska fastlandet. Shetland har haft band till Skandinavien långt innan EU och RemoAge sett dagens ljus. På 800-talet erövrade norska vikingar ögruppen som då fick namnet ”Hjaltland”.