Meny

Nya vägledare i Delaktighetsmodellen

Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukares förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med.

Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande. 

Under våren har 16 vägledare utbildats. De kommer från Boden, Övertorneå, Piteå och Älvsbyns kommuner.

Vi önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete med Delaktighetsmodellen!

För mer information, kontakta Benitha Eliasson, FoUI Norrbotten.