Meny

Du kan fortfarande anmäla dig till ”Hur kan suicidrisk upptäckas hos barn och unga”

Du kan fortfarande anmäla dig till Region Norrbotten och Norrbottens Kommuners konferens ”Hur kan suicidrisk upptäckas hos barn och unga” i Luleå 20–21 september 2017

Att fånga upp de unga som mår dåligt i tid är en viktig del i det självmordspreventiva arbetet. Konferensen syftar till att ge ökad kunskap om suicidrisk hos barn och unga, och har särskilt fokus på nyanlända/asylsökande barn och unga. Under dessa dagar lyfts även vikten av samverkan och vilka verktyg som finns som stöd för detta.

Även om innehållet har fokus  på unga  samt  psykisk ohälsa hos nyanlända dessa dagar så förmedlas kunskap och erfarenheter  som är viktig även i suicidpreventivt arbete med andra målgrupper.

Konferensen ges till självkostnadspris, 580 kr (exkl moms) för två dagar,  endast kostnad för måltider och fika debiteras

Program och anmälan