Meny

Samarbete lönar sig! Polarforskningssekretariatet i sin helhet flyttas till Luleå och Norrbotten

Politiker från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har i bred samverkan tillsammans med Luleå tekniska universitet och andra aktörer under de senaste åren arbetat med att positionera Norrbotten, som en del av Arktis. Den fastlagda Norrbottens politiska plattform för Arktis utgör ett strategiskt dokument för att göra satsningar och utveckla Norrbotten till en innovativ arktisk testregion. Dialogen kring Arktis mellan politisk nationell och regional nivå har varit framgångsrik och syftar till att stärka Sveriges och vår regions position.

Norrbottens geografiska läge som en del i det arktiska området ger oss unika utvecklingsmöjligheter i ett globalt perspektiv. Den forskning som bedrivs på Luleå tekniska universitet handlar om arktiska frågor. Norrbotten blir den region som i framtiden genom innovationer kan leverera hållbara arktiska industriella lösningar. Investeringar som sker i regionen och inom hela arktiska geografin ger möjligheter för framtiden och för Norrbotten att utvecklas till en hållbar framgångsrik region i Sverige och Europa.

Flytt av myndigheten till Luleå är en början till att nå visionen Arktiska Norrbotten – hållbara samhällen med innovationer i världsklass. Nu gäller det att arbeta vidare på bred front för att nyttja det som arktiska läget för hållbara möjligheter.