Meny

Miljösamverkan Norrbotten utvärderad

Sammanfattningsvis visar utvärderingen på ett positivt resultat och att kommunerna är beredda att fortsätta samverkan inom miljöbalkens område. Dock behöver en rad frågetecken rätas ut och verksamheten utvecklas för att bli optimal.

Samverkan har drivits i projektform under tre år, fram till och med augusti 2017. Projektets fokusområden har varit Enskilda avlopp, Tillfälliga boenden, Täktverksamhet, Värmepumpar och Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall.

Projekt Miljösamverkan Norrbotten