Meny

Missa inte möjligheten att lyssna på Frid Hansen & Peter Hagberg!

KONFERENS OM MISSBRUK OCH FÖRÄLDRASKAP, LULEÅ 17 NOVEMBER 2017

I en familj där det finns vuxna med beroende behövs vård och stöd för beroende, anhörigproblematik, föräldraskap och stöd till barn. En god missbruks- och beroendevård innehåller samordnat stöd till både den beroende och anhöriga. 

Frid Hansen är en av de främsta anledningarna till att Norge ligger före oss när det gäller familjeorienterade arbetssätt. Hon delar nu med sig av sina erfarenheter av att gå från ett individuellt till ett familje- och generationsperspektiv i organisationer som jobbar med vård av missbruk och psykisk ohälsa. Frid Hansen, psykologspecialist från Norge som sedan 1994 har varit chef för Borgestadsklinikken i Skien. Hon är en pionjär i det familjeorienterade arbetet med missbruk, och bär ett enastående stort ansvar för den väl utvecklade missbruksvården i Norge.  

Peter Hagberg är arrangör för programmet “Gå från individ- till familjeperspektiv “och inleder konferensen. Peter är Socionom, processledare och tidigare utvecklingsledare för Kunskap till praktik i Skåne

För mer information http://www.norrbottenskommuner.se/kalendarium/kurs-och-konferens/