Meny

Droppar som främjar hälsa i Haparanda

Hälsofrämjande workshop på Montessori Droppen i Haparanda.

Med Hälsoskolan i Norrbotten som processtöd och med hälsofrämjande glasögon fortsatte skolpersonalen på Montessori Droppen sitt arbete med handlingsplanen inför läsåret 2018/19.  

Deltagarna illustrerade ”Droppens drömkompass” genom målade bilder som tillsammans med värdefulla nyckelord  blev avstampen för det fortsatta arbetet.

20 Aug 2018