Meny

Hälsoskolan på konferens i Italien

Hälsoskolans styrgrupp har deltagit på ECER-konferensen i Bolzano, Italien, där forskning om hälsa och lärande presenterades och diskuterades.

Vårt bidrag från Hälsoskolan hade rubriken “The Health Dialogue as a Tool to increase Health Literacy – Schoolchildren’s and Professional’s Perspectives”. Presentationen gav röst åt deltagarna i den studie som pågår just nu om elevhälsosamtalen i Norrbotten. Elever, skolsköterskor och pedagogisk personal har delat med sig av sina erfarenheter genom avidentifierade öppna brev. Fortsatt bearbetning av materialet sker tillsammans med intresserade deltagare i workshopen den 24/10.

Läs mer om och anmäl dig till workshopen här >>

10 Sep 2018