Meny

Med snöisen på hälsokonferens i Trondheim!

Nu har Catrine Kostenius med hjälp av Snöisen presenterat, diskuterat och fått uppslag till Hälsoskolans arbete på Health Promotion Conferens i Trondheim!

Öppna famnen och givande diskussioner om forskning och hälsofrämjande skolutveckling.
Inspirerad, nöjd och glad!
Läs mer på hemsidan för Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE), www.schools-for-health.eu/she-network

01 Okt 2018