Meny

Viktigt om ungas delaktighet

Hela norden var representerade och Hälsoskolan i Norrbotten var också med när diskussioner om ungas delaktighet påbörjades igår i Stockholm.

Hälsoskolan var med när diskussioner om ungas delaktighet påbörjades igår i Stockholm och kommer att pågå två dagar till. Arrangörerna är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger också bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Gårdagens diskussioner om dialoger med unga och om att möjliggöra ungas delaktighet i vårt samhälle kommer att fortsätta och resultatet presenteras för Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström imorgon eftermiddag . Deltagare från hela norden är med och under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. MUCF har hand om ett av Sveriges ordförandeskapsprojekt som handlar om social inkludering. Du kan läsa mer om ungas social inkludering i Norden här: https://www.mucf.se/nabo

23 Okt 2018