Meny

Se möjligheterna!

En konferens om integration och delaktighet i samhället, 22-23 maj 2019, Pite Havsbad, Piteå

Hur tar vi tillvara asylsökande och nyanländas erfarenheter och kompetens i vårt samhälle? Hur stödjer vi män, kvinnor, barn och unga att finna vägen till ett självständigt liv? Hur arbetar vi med allas rättigheter, skyldigheter och möjligheter? Under de senaste åren har många människor från olika länder bosatt sig i Norrbotten och Västerbotten. För våra glesbygdslän är det en stor möjlighet. Varje dag pågår integrationen på arbetsplatser, i skolor, i föreningar och i grannkvarter.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom stat, kommun, region, civilsamhälle eller näringslivet och är intresserad av att utbyta erfarenheter om hur vi skapar nya möjligheter och större delaktighet i samhället.

Sista anmälningsdag är 30 april. 

Läs mer och anmäl dig till konferesen på länsstyrelsens webbplats

08 Apr 2019