Meny

Tummen upp för Snöis på hälsokonferens på Nya Zeeland

Mäktig invigning av världskonferensen för hälsopromotion! Maorifolket på Nya Zeeland hälsade deltagare från 73 länder välkomna och ropade ut sin hälsningsfras KIA ORA som är en önskan om god hälsa (be healthy) ❤️

Delegater från Världshälsoorganisationen, representanter från den Nyazeländska regeringen och Sir Michael Marot var där. Han och en rad andra forskare delade med sig av den senaste forskningen och utvecklingen på området hälsofrämjande arbete. Budskapet var tydligt att vi behöver fortsätta det påbörjade hälsofrämjande arbetet för såväl enskilda individer, organisationer och länder och nu med särskilt fokus på hållbarhet för att värna om vår miljö. Som en av talarna sa "we have to care for our planet because there is no planet B".

Norrbotten representerades av hälsoprofessor och flexit-forskare Catrine Kostenius som delade med sig av det arbete som hon tillsammans med kollegor från Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet genomfört. Flera goda exempel från kommuner och skolor i Norrbotten som satsat på hälsofrämjande skolutveckling presenterades vilket konferensdeltagare gav tummen upp för. 

23rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH PROMOTION (pdf)

Presentation Hälsoskolan (pdf)

Läs fler nyheter från konferensen

10 Apr 2019