Meny

ChatPal – främja ungas psykisk hälsa med stöd av artificiell intelligens (AI)

Psykisk ohälsa bland unga är en samhällsutmaning globalt och också ett växande problem i Norrbotten. Förra veckan startade det internationella forsknings- och utvecklingsprojektet ChatPal på Nordirland.

Fokus är utveckling av en AI-tjänst för att främja ungas psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. För att göra detta möjligt samverkar Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet tillsammans med internationella parter i Finland, Skottland, Irland och Nordirland.

Läs mer (pdf)

01 Nov 2019