Meny

Älskade unge! Förbättrad rådgivning och stöd när småbarnslivet inte leker

Under den Nobla dagen på Luleå tekniska universitet den 10 december 2019 presenterades ett forsknings- och utvecklingsprojekt för de allra minsta norrbottningarna, nämligen spädbarnen och småbarn i vårt län. De som är delaktiga jobbar för att ge hälsofrämjande föräldrastöd vilket i förlängningen främjar hälsa hos barnen, berättar Silje Gustavsson.

Småbarnstiden kan vara underbar, men den kan också innebära betydande påfrestningar i familjen. Amningssvårigheter, sömnbrist och stress förekommer, med risk för utmattning och frustration hos föräldrar.  

Stress och frustration kan bidra till utvecklandet av depressiva symtom, och kan ha en negativ inverkan på förmågan att knyta an och möta barnens behov.  Därigenom kan barnens hälsa och utveckling påverkas negativt. Det övergripande syftet med detta projekt är att studera och förbättra den hälsofrämjande rådgivning och stöd som ges till familjer med små barn. För att göra detta möjligt samverkar Luleå tekniska universitet med barnhälsovården vid Region Norrbotten. Hittills har vi sammanställt föräldrars erfarenhetsbaserade kunskap om lyckade strategier för att skapa en positiv amningsupplevelse och sömnsituation i familjen. Vi har utvärderat Vägledande Samspel, en stödjande utbildningsintervention som har erbjudits till grupper av föräldrar. Vidare kommer vi att studera småbarnsföräldrars upplevelser och behov i samband med rådgivning från sjuksköterska under småbarnsperioden och kartlägga faktorer som inverkar på barns hälsa.

Med i projektet är distriktssköterska och lektor Silje Gustafsson, barnmorska Anna Jacobzon, barnpsykolog Ulrika Hegstam, barnsjuksköterska och docent Birgitta Lindberg samt professor i omvårdnad Åsa Engström. För mer information kontakta silje.gustafsson@ltu.se.

07 Jan 2020