Meny

Snöis hurrar för barnens år 2020!

Vi på Hälsoskolan önskar er alla en god fortsättning på det nya året som började riktigt bra! Vår Snöis firar 2 år i januari! Och 2020 är året som går till historien för att Barnkonventionen blev lag här i Sverige.

I ett pressmeddelande på nyårsdagen skrev regeringen ”Idag den 1 januari blir FN:s barnkonvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år”. Här kan du läsa mer. Detta tydliga stöd för barn och unga i vårt land välkomnar Snöis och vi andra i Hälsoskolan med öppna famnen och vi hoppas att allt fler ska få komma till tals i frågor som rör dem. 

Vi vill ta tillfället i akt och dra igång detta BARNENS ÅR genom att dela  med oss av den nyligen publicerade forskningsartikeln ”Främja psykisk hälsa i skolan - ungdomar från Skottland och Sverige delger sina perspektiv”. Här kan du läsa den vetenskapliga artikeln i sin helhet på engelska och här en kort summering och tack till alla berörda på svenska.

 

13 Jan 2020