Meny
17336616-nasal-spray-pump.jpg

Sex kommuner tillsammans mot nätdroger

”Tillsammans mot nätdroger” är ett samarbete där Övertorneå, Överkalix, Älvsbyn och Piteå deltagit i sedan 2014 och nu är också Kiruna och Gällivare på väg in i samarbetet. Det är enkelt kan få tag i droger via Internet och utvecklingen har också fört med sig att narkotika numera är lika lätt att få tag på i glesbygden som i stora städer.

Droger kan skickas som brev och det finns två stora hinder för att stoppa hanteringen. Dels får den som lämnar ut brev enligt Postlagen inte larma Polis eller Tull ens om det är uppenbart att breven innehåller droger. Polis och Tull får däremot fråga om försändelser men bara om det handlar om misstänkta brott som kan ge minst två års fängelse. Det är också relativt enkelt för droglaboratorierna att göra om en substans som klassats som narkotika till en ny drog som inte enligt lagen hunnit klassas som narkotika och då är det lagligt att sälja den.

”Tillsammans mot nätdroger” är ett initiativ från länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Till samarbetet har nu 19 kommuner anslut sig. En del i samverkan är att driva på för en lagändring för att den som misstänker drogförsäljning ska kunna anmäla det till Polis och Tull. I väntan på en lagändring samverkar man för att öka tryggheten för personal hos ombud, terminaler och brevbärarkontor som hanterar försändelser som kan innehålla droger.

- Jag har träffat justitieministern och vi för dialoger med flera instanser, bland annat näringsdepartementet som har Postlagen på sitt bord, säger Ulrika Viklund. Hon är samordnare för brottsförebyggande arbete på länsstyrelsen i Västernorrland.

En arbetsmetod har tagits fram som bygger på komponenterna samverkan, kunskap och synlighet. Huvudsyftet är att utveckla stöd för, och främja samverkan mellan, aktörer som berörs av droger i postflödet.

Tillsammans med polismyndighetens nationella operativa avdelning har en konsekvensutredning tagits fram. Man har också lämnat in en skrivelse till utredningsgruppen för Postlagen.

Det som ökar starkt är det extremt giftiga ämnet fentalnyl som bland annat säljs som lösning i form av nässpray. Ett saltkorn bedövar, två ger ett rus och tre dödar. En dos på två milligram per kilo kroppsvikt är dödande. För att arsenik ska döda en människa krävs 14 milligram per kilo kroppsvikt och motsvarande siffra för alkohol är 7000 milligram per kilo kroppsvikt.

Omfattningen är svår att bedöma men en indikation är ökningen av frågor till Giftinformationscentralen. År 2000 fick man bara några få förfrågningar mot cirka 1700 frågor om den här typen av preparat 2014. Sannolikt har frågorna ökat ännu mer sedan dess. Även Rättsmedicinalverkets statistik över hur ofta man hittar den här typen av droger vid obduktioner tyder på att fentanyl ökar.

I Kiruna finns Post- och Telestyrelsens avdelning för saknade brev och även där har man märkt av nätdrogerna. När en försändelse misstänks innehålla något farligt lämnas det till Polisen för analys. Av totalt 578 analyserade försändelser innehöll 450 narkotikaklassade preparat.

Tillsammans mot nätdroger, Rapport från 2014-2016 

Se filmen om nätdroger