Meny

Nya arbetssätt och smarta lösningar för vård och omsorg i Norrbotten

Med införandet av nya arbetssätt har personalen fått en bättre arbetsmiljö, personalresurser har frigjorts och patienter/brukare har fått en ökad trygghet, blivit självständigare och mer delaktig i sin vård.

Vården sker alltmer i det egna hemmet. I projektet har nya arbetssätt utvecklats med stöd av videotjänst och digitala verktyg inom: mobila trygghetslarm, nattillsyn och elektronisk medicinutdelare samt samordnad individuell plan, slutenvårdsplanering, anhörigstöd, konsultation inom palliativ vård, hemsjukvård, hemtjänst och rond på distans.

Läs om nya arbetssätt och smarta lösningar för vård och omsorg i Norrbotten

Se filmen om Samordnad Individuell Plan i Gällivare