Meny

Välkommen Ingegerd Skoglind-Öhman

Vi välkomnar Ingegerd Skoglind-Öhman som sedan 1 februari är ny vetenskaplig ledare inom området socialtjänst.

Ingegerd  kommer närmast från FoU-enheten för socialtjänsten inom Jämtlands län kommuner. Där har hon arbetat som forskningsledare och samordnare för enheten sedan 2012. Som vetenskaplig ledare vid Norrbottens Kommuner innebär Ingegerds arbete bland annat att följa upp implementeringen av samordnad individuell plan (SIP) samt kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara personer från slutenvård till hemmet. Ingegerd säger:

- Jag ser uppdraget som utmanande, spännande och ganska knepigt men hanterbart. Arbetet kommer tidvis att vara intensivt eftersom uppföljningsperioden är kort. Resultatet av arbetet kommer jag att redovisa för Norrbottens Kommuners styrelse i oktober i år. 

Ingegerd har en bakgrund som arbetsterapeut och arbetade inom landsting och kommun i Norrbotten i tjugotalet år inom hon började forska. Hon disputerade 2011 vid Uleåborgs universitet och är filosofie doktor i arbetsvetenskap.

Vi hälsar Ingegerd varmt välkommen till Norrbottens Kommuner!

Kontakt
Ingegerd Skoglind-Öhman
Tfn: 070-300 91 17
10 Apr 2018