Meny

Från och med november publiceras SIP för den enskilde på 1177 Journalen

Från och med den 12 november 2018 kommer samordnad individuell plan (SIP) för den enskilde att publiceras via 1177 journalen. SIP nås via en ny modul som heter Vårdplaner, när man loggat in i 1177 Journalen. Själva planen nås genom att öppna den bifogade PDF-filen som är länkad till sidan för Vårdplaner. Det är endast den aktiva pågående planen som visas. Detta gäller för SIP som är påbörjade efter den 26 februari 2018.

Det är viktigt att tänka på hur och vad som skrivs i planen samt vilket språk som används. Skriv riktat till den enskilde, utgå från den enskildes egna mål och delmål. Inga journaluppgifter, så som läkemedel, diagnoser eller provsvar får dokumenteras i SIPen. För socialtjänsten ska inga beslutsmotiveringar enligt SoL eller LSS dokumenteras i SIPen.

Samordnade individuella planer påbörjade före 26 februari 2018, avslutade samordnade individuella planer samt samordnade planer enlig § kommer inte att publiceras via 1177 Journalen.

 Mer information på www.norrbotten.se/minplan

06 Nov 2018