Meny

Social innovation i Norrbottens kommuner

Kommuner behöver ständigt vidareutveckla sina verksamheter och arbetssätt för att möta aktuella behov i samhället, vilket allt oftare kallas för social innovation.

För att utbyta erfarenheter om hur kommunal social innovation kan ledas och organiseras bjuds du nu in att diskutera slutsatserna från två nya studentuppsatser och pågående forskning inom området.

Tid och plats: 27 feb, 13.00-16.00, Luleå tekniska universitet, Luleå

Arrangörer: Luleå tekniska universitet, Norrbottens Kommuner, Piteå kommun

Anmälan görs till malin.lindberg@ltu.se 

18 Dec 2018