Meny

Ny lag gällande krav på e-fakturering vid offentlig upphandling

Den 14 juni beslutade regeringen att införa en ny lag gällande krav på e-fakturering vid all offentlig upphandling. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Den nya lagen innebär att alla upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Detta baseras på EU direktiv som nu blir svensk lag. 

Regeringen går ett steg längre och föreslår även att alla leverantörer till offentlig sektor ska skicka e-fakturor. Det gäller alla inköp som görs av en kommun eller myndighet och när det är upphandlingar så är det de som påbörjas efter den 1 april nästa år. Fördelarna med e-fakturor är många både för kommuner och leverantörer. Dock krävs insatser från varje kommun, kommunalt bolag, myndighet m.fl. som måste se till att leverantörerna klarar av detta i framtiden. Här krävs informationsinsatser och systemstöd.

Informationsfilm

Den 15 maj i år arrangerade vi en informationsdag om genomförandet av den nya  lagstiftningen med Kerstin Wiss Holmdahl från SKL. Målgruppen var tjänstemän från inköp- och ekonomifunktionerna i länets kommuner. 

Vi spelade även in en informationsfilm som ger en en kortfattad information om bakgrund, genomförande och konsekvenser för kommunerna. Tanken är att filmen kan komma till användning vid gemensamma diskussioner i länets kommuner inför genomförandet av den ny lagstiftningen.

 

19 Jun 2018