Meny

Tryggare vård med digitala lösningar

Resultaten av projektet RemoAge visar att teknik underlättar äldres vardag och frigör personalresurser så att verksamheterna klarar av den framtida demografiska utvecklingen.

I projektet RemoAge har nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar under tre år utarbetats och testats.

– Resultaten visar att vård på distans även med ett färre antal brukare och patienter frigör stora personalresurser i glesbyggda områden. Det minskade resandet leder till förbättrad arbetsmiljö och personalresurser kan nyttjas mer effektivt, säger Marja-Leena Komulainen, regional projektledare på Norrbottens Kommuner. 

Läs mer om utvärderingen på Luleå tekniska universitets sida >>

Bakgrund
RemoAge är ett treårigt projekt (maj 2015 – april 2018) som finansierats av EU inom programmet Northern Periphery and Arctic (NPA). Deltagande länder har varit Skottland, Norge och Sverige. Syftet med projektet har varit att möjliggöra vård och omsorg för sjuka äldre personer som bor i glesbygd. Under projektperioden har nya arbetssätt testats med stöd av digital teknik. 

22 Jun 2018