Meny

Påverka framtidens forskning om socialtjänsten – prioritera viktiga frågor!

Forte/SBU har under hösten 2018 skickat ut en enkät till socialchefer och till brukar- och intresseorganisationer om vilka behov som finns av forskning inom socialtjänsten.

Nu vill Forte/SBU ha deras hjälp att prioritera ned det stora antalet förslag som kom in till 10 områden. Tanken med prioriteringen är att det ska få betydelse för inriktningen på den 10-åriga forskningssatsning som Forte gör på så kallad tillämpad välfärdsforskning.

För att prioritera de tio områdena eller läsa resultatet av den första enkäten, följ länken: https://www.sbu.se/sv/publikationer/paverka-framtidens-forskning-om-socialtjansten--prioritera-viktiga-fragor/
Den 19 februari vill Forte ha svaren

10 Feb 2019