Meny

God och nära vård

Utredare Anna Nergårds arbete med Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01) fortgår. Det andra delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39 överlämnades till Regeringen 1 juni 2018 och har varit på remiss fram till den 15 november 2018.

27 Feb 2019 Social välfärd