Meny

Rapport: Kostnadsutveckling för Norrbottens kommuner 2015-2017

I SKL:s ”Ekonomirapporten 2018" beskrivs och analyseras de svenska kommunernas ekonomi som helhet, enskilda kommuner behandlas dock inte. Mot denna bakgrund har Norrbottens Kommuner genomfört föreliggande rapport som ger en deskriptiv analys av de norrbottniska kommunernas kostnader mellan 2015-2017.

Syftet är att ge kommunerna i Norrbotten en överblick av sina kostnader, jämföra utvecklingen av kostnader mellan olika verksamhetsområden och jämföra utvecklingen mellan kommunerna och där det är möjligt med riket som helhet.

Ambitionen är att den övergripande bild av kommunernas kostnader för olika verksamheter kan vara ett bidrag i en gemensam reflektion och diskussion om hur kommuner kan möta den demografiska utvecklingen och andra utmaningar med anknytning till olika kommunala verksamhetsområden i Norrbotten.

21 Mar 2019