Meny

Ny ordförande i styrelsen för Norrbottens Kommuner

Under förbundsfullmäktigesammanträdet i Kiruna, den 24 april fastställdes Norrbottens Kommuners styrelse för 2019-2022 och Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, valdes till ny styrelseordförande.

- Norrbotten står inför en mycket svår period när demografins konsekvenser slår till med full kraft. De äldre blir allt fler. Samtidigt växer inte gruppen som är i förvärvsarbetande ålder. Ska vi klara att möta de problem och utmaningar vi ställs inför måste kommunerna samarbeta. Där är Norrbottens Kommuner en viktig arena och samarbetspartner, säger Niklas Nordström.  

Britta Flinkfeldt, avgående styrelseordförande, tackades för det arbete hon lagt ner på att företräda och leda Norrbottens Kommuner i drygt fem år. Britta kommer fortsättningsvis sitta i styrelsen som ordinarie ledamot för Arjeplogs kommun samt ha andra uppdrag för Norrbottens Kommuner på regional nivå och som rapportör i Europaforum Norra Sverige.

Foto: Snowgarden AB

26 Apr 2019