Meny

Save the date - Växa eller krympa konferensen 6-7 maj 2020

6-7 maj 2020 är det dags för en tredje konferens. Årets konferens fokuserar fortsatt på hur samverkan kan byggas mellan olika aktörer och nya områden/sektorer för samverkan. Möjlighet till avtalssamverkan mellan kommuner (som kom 1 juli 2018) kan vara en del i att klara utmaningar. Ett andra tema för konferensen är hur vi bygger tillit inom och mellan organisationer för styrning och samverkan. Det tredje temat adresserar hur innovation och nytänkande i offentlig sektor bidrar till att möta olika utmaningar med avseende på regional utveckling och hållbarhetsmål i Agenda 2030. Växa-Krympa 2020 integrerar således tre viktiga perspektiv för lokal och regional utveckling, samverkan, tillit och nytänkande.

04 Dec 2019