Meny

Barnrättsdagen den 20 november 2020

Välkommen till en kostnadsfri dag med fokus på barn och unga. Du har möjlighet att lyssna på forskare Maria Grahn Farley (Uppsala universitet) föreläsa om barnets bästa enligt Barnkonventionen och delta i en rad seminarier.

I seminariet "Hälsofrämjande skolutveckling - hur gör man?" utgår hälsoforskare Catrine Kostenius (Norrbottens Kommuner och Luleå tekniska universitet) från egna och andras erfarenheter och forskning på området hälsofrämjande skolutveckling. Rektor Helena Öhman från Töreskolan (Kalix kommun) berättar om sina erfarenheter av att leda hälsofrämjande skolutveckling och forskare Maria Warne (Mittuniversitetet) delger forskning om hur man jobbar gränsöverskridande för att alla i skolan ska komma till tals i skolan.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här

19 Okt 2020 Social välfärd