Meny

Vi tackar Anita och välkomnar Ann-Christin

I dagarna går Anita Lindfors i pension efter 16 år på Norrbottens Kommuner. Anita har under de här 16 åren arbetat med 7 ordföranden och började redan på den tid Per Lavander var ordförande för förbundet. Med ett starkt samhällsintresse har Anita arbetat nära politiken med utvecklingsfrågor och hon har varit bidragande till att Norrbotten Kommuner som politisk organisation har en strategiskt viktig roll i länets utveckling.

Många har arbetat med och träffat Anita i hennes roll som ansvarig för regionala utvecklingsfrågor på Norrbottens Kommuner och många kommer att sakna Anitas enorma kompetens och klokskap. Vi som arbetat nära Anita kommer också att sakna en mycket uppskattad kollega som bidragit stort till vårt interna arbete och vår gemensamma röst. Vi tackar av Anita och lovar att fortsätt arbeta till största nytta för kommunerna inom den breda palett av tillväxtfrågor som Anita ansvarat för.

Samtidigt välkomnar vi Ann-Christin Aspvik som kommer att ta över efter Anita som förbundsstrateg.  Ann-Christin har en bred erfarenhet från näringslivsutveckling som sträcker sig från eget företagande till regional utveckling på central nivå, och har bland att arbetat i Kiruna kommun, vid Sametinget och på Tillväxverket. Vi är övertygade om att Ann-Christin kommer att kunna bidra med ett helhetsperspektiv som sträcker sig från företagens till kommunernas och Norrbottens utmaningar och ta över det viktiga arbete som Anita nu lämnar.

Så ett stort tack till Anita och välkommen Ann-Christin!

Claes Nordmark, Ordförande Norrbottens Kommuner

Kajsa Myrberg, Förbundsdirektör Norrbottens Kommuner

21 Dec 2020