Meny

Elever visar vägen för skolan

I en färsk studie berättar elever från Norrbotten, Jämtland och norra Skottland om sina erfarenheter av psykisk hälsa och ohälsa. De ger också förslag på hur psykisk hälsa kan främjas i skolan.

Eleverna efterfrågar en skola som antagit ett främjande perspektiv med en öppenhet kring psykisk ohälsa. De framhåller vikten av att vuxna tar ansvar för hälsofrämjande relationer. Eleverna efterfrågar också en skoldag där de upplever sig duga som de är med förutsägbara strukturer och vuxnas positiva förväntningar. Delaktighetsskapande processer på organisation-, grupp- och individnivå diskuteras och praktiska tillämpningar föreslås av författarna. 

Läs mer

08 Jan 2021