Meny

Ny bok om hälsofrämjande skolutveckling

Nu är den här! Boken om hälsofrämjande skolutveckling. I tre av bokens nitton kapitel berättar författare från Norrbotten om goda exempel för att göra skolan till en plats där hälsa och lärande går hand i hand.

Ja, äntligen är den här! Boken som handlar om hälsofrämjande skolutveckling för att främja barn och elevers hälsa och i förlängningen öka deras måluppfyllelse. Bokens redaktörer Eva Hjörne och Roger Säljö menar att när den senaste skollagen lanserades innebar det ett utökat mandat för elevhälsan som nu främst skulle arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas måluppfyllelse och välbefinnande. De beskriver en förvirring och osäkerhet i många skolor om vad det nya lagkravet innebar i praktiken.

Boken Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling har skrivits av forskare och en rad andra personer som konkret genomfört hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt; skolchefer, rektorer, lärare, elever, skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, psykologer, fritidspedagoger, utbildningsledare, elevhälsoteam och i några fall resurspersoner som knutits till skolorna för hälsofrämjande uppdrag. I tre av bokens nitton kapitel berättar författare från Norrbotten om goda exempel på hälsofrämjande skolutveckling.

Vi på Norrbottens Kommuner är stolta över de goda förebilderna i vårt län som jobbar för att göra skolan till en plats där hälsa och lärande går hand i hand. Vi är glada att de regionala aktörerna fått komma till tals i detta nationella sammanhang för att dela med sig och lära av andras erfarenheter. Hoppas att boken ska bidra med inspiration för de som arbetar med att främja barn och elevers hälsa och stötta dem för att nå kunskapsmålen i skolan.

Bläddra i boken på Gleerups förlag 

Beställ boken 

 

 

11 Feb 2021