Meny

Skogsbruket är en viktig tillgång för Norrbottens utveckling

Norrbottens Kommuner har svarat Yttrande över Skogsutredningen- Stärkt äganderätt flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73). Förbundet anser att skogen är av stor betydelse för alla norrbottningar, både för sina höga naturvärden, som bioresurs och för det rörliga friluftslivet. Det är tveksamt om förslagen som lämnats stärker äganderätten och bidrar till en växande bioekonomi vilket var de ursprungliga intentionerna i uppdraget till utredningen.

29 Apr 2021