Meny

Det behövs bättre förutsättningar för att bygga i strandnära och attraktiva lägen på landsbygden!

Norrbottens Kommuner har svarat på yttrande över Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) Möjligheter att bygga i attraktiva lägen är av yttersta vikt för utvecklingen i samtliga kommuner i länet och det gäller både permanent boende, fritidsboende och näringsverksamhet. Norrbottens Kommuner ställer sig i stort positiv till utredningens förslag men är tveksam till om den verkligen kommer att innebära den grundliga förändringen av strandskyddet som behövs.

03 Maj 2021