Meny

Välkommen att delta i lärprojekt kring innovationsfrågor!

Den ökade digitaliseringen och förväntningar kring hållbarhet och framtida välfärd gör att kommuners innovationsförmåga blir allt viktigare. Utveckling av tjänster, nyskapande arbetssätt och nya samverkansformer står högt upp på agendan i kommunorganisationerna. För att främja innovationsarbete i länets kommuner erbjuds nu deltagande i ett förvaltningsövergripande lärprojekt. Du som arbetar med utvecklingsfrågor inom kommunal förvaltning, eller i utvecklingsprojekt, har nu chansen att delta i ett lärande utbyte i innovationsfrågor. Första lärträffen anordnas den 10 september.

16 Jun 2021